Ποιά τα δικαιολογητικά για την τέλεση ενός Θρησκευτικού Γάμου;

Δικαιολογητικά για τις άδειες θρησκευτικού γάμου 1. Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε). Χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα. 2. Πιστοποιητικό αγαμίας (εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά) Απαιτούμενα δικαιολογητικα: πιστοποιητικό γέννησης αστυνομική ταυτότητα δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου – 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους δήλωση του νόμου 105 από […]

Περισσότερα...

Ποιά τα δικαιολογητικά για Πολιτικό γάμο; Δείτε τη λίστα

Παρακάτω θα δείτε τα δικαιολογητικά για τις άδειες πολιτικού γάμου Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά το πέρας μιας εβδομάδας από την υποβολή των δικαιολογητικών, από το Δήμο που υπάγεται η κατοικία του ενδιαφερόμενου. Η κατάθεση της αίτησης και η παραλαβή γίνεται από τον ενδιαφερόμενο έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα. Τα δικαιολογητικά είναι τα […]

Περισσότερα...